DS Kulihrášci

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016265

KULIHRÁŠCI

Dětská skupina Kulihrášci je minitřídou školkového typu pro dvouleté děti. Adaptační proces probíhá velmi citlivě a šetrně s ohledem na individualitu dítěte. Vhodná nabídka činností dětem napomáhá v chápání okolního světa a motivuje je k dalšímu poznávání a učení.

Péče je založena na individuálním přístupu s ohledem na vývojová specifika dvouletých dětí (psychosomatický vývoj). Laskavá náruč, optimální podmínky a cíleně zvolené metody a formy práce podporují všestranný rozvoj dítěte, zdokonalování pohybových dovedností a především intenzivní rozvoj řeči a myšlení.

Paní učitelky:

Klára Müllerová

Eliška Kornetová

tel.: 703 347 109

 

Plán výchovy a péče